Stoppa rivningen av Sorgenfrilägret – värdiga bostäder för EU-migranter nu!

”Tiden när svenska kommuner tvingade romer ut på gatan måste vara förbi. Vi förväntar oss att miljöförvaltningen river upp beslutet om avhysning och i linje med tidigare folkhälsosatsningar snarast ställer lokaler till förfogande som garant för att ingen Malmöbo ska få frysa ihjäl med kommunens goda minne.”

Socialistiska Läkare Malmö protesterar mot avhysningen av romer från en ödetomt. Människors rätt till tak över huvudet måste vara viktigare än kapitalisters rätt till sin egendom.

Romerna har det bättre i lägren än på gatan

645@70

Socialistiska läkare har en ny styrelse!

Socialistiska läkare har en helt ny styrelse sedan början av sommaren. Under året som kommer vill vi fokusera på att höras, synas och bilda socialistisk opinion. Vi vill nå ut till kollegor och allmänhet, på arbetsplatser, gator, torg och sociala medier. Den nya styrelsen består av Valdemar Zetterberg, Torkel Rönnblad, Björn Due, Elisabet Appelgren och Alexandra Löfstedt.

Valdemar – Läser i Malmö men har just nu uppehåll för att ägna sig åt grundläggande hjärnforskning. Har varit engagerad i Socialistiska Läkare sedan starten av läkarutbildningen, och tidigare också haft förtroendeuppdrag inom Fi! Malmö, där Valdemar nog tror sig tillhöra den rödaste falangen. Kassör i styrelsen.

Elisabet – Läser sista terminen på läkarprogrammet i Stockholm. Intresserar sig för dynamiken mellan kropp och själ och samhälle, och för hur vi kan skapa behovsstyrd vård på lika villkor. Vill arbeta inom geriatrik eller palliation. Delar ordförandeposten med Torkel.

Björn – Arbetar för tillfället som ST-läkare i lungmedicin på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och var tidigare engagerad även i lokalavdelningen i Linköping när föreningen startade. På ett politiskt plan tycker Björn som Jonas Rastad i allt, fast tvärtom.

Alexandra – Gör AT på Södersjukhuset i Stockholm och doktorerar på medfödda immundefekter. Har varit aktiv i föreningen i några år, och bland annat arbetat med tidningen Samhällskropppen och initiativet Vårdvrålet. Vill få fler läkare att organisera sig, säga ifrån och ta ställning.

Torkel – Är läkarstudent i Malmö och har varit aktiv i lokalavdelningen sedan början av utbildningen. Intresserar sig för psykiatri och psykosomatik, och drogs till läkaryrket bland annat av en fascination för hur alla människor är – eller snarare borde vara – jämlika inför sjukdom och ohälsa. Att detta är långt ifrån sant i verkligheten är en av anledningarna till att organisationer som Socialistiska Läkare behövs! Kommer under året dela ordförandeposten med Elisabet.

Årsmöte 2015

Vi välkomnar härmed alla röda vårdentusiaster till Socialistiska läkares årsmöte 2015!

I år kommer mötet att hållas i Göteborg den 18:e april.

Anmälan: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/anmalan/

Motionera: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/motioner/

Kandidera: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/kandidera/

Årsmötet är ett bra tillfälle att få en inblick i hur föreningen arbetar över hela landet och att påverka föreningens vidare utveckling. Tycker du att vi ska arbeta mer med feminism? Fokusera på vinster i välfärd? Hur tror du att vi kan nå ut till fler? Vi tar tacksamt emot alla idéer, skriv en motion, ensam eller tillsammans med din lokalförening. På plats kan du kandidera till förtroendeuppdrag. Detta är också ett tillfälle för oss att inspireras av varandra, lära känna varandra och ha roligt tillsammans med likasinnade kollegor, på kvällen blir det middag och fest!

 

Socialistiska läkares kongress

En annan vård är möjlig