Motioner

Här kan du skicka in dina förslag inför årsmötet. Det går även bra att maila till arsmote@socialistiskalakare.se.

Rubrik

Bakgrund och motivering

Bedömning

Förslag till beslut, Yrkande

Motionärer (obligatoriskt)

Kontaktperson (obligatoriskt)

Kontaktperson e-post (obligatoriskt)

En annan vård är möjlig