Alla inlägg av Elisabet Appelgren

YTTERLIGARE FÖRSÄMRING AV ASYLREGLER

 DETTA GÖR VI – DETTA KAN DU GÖRA

Regeringen har lagt fram en promemoria om ändrade asylregler, vilken nu är ute för remissvar från fackföreningar och frivilligorganisationer. Förslaget inskränker starkt möjligheterna att att i Sverige få skydd undan krig och förföljelse, genom:

-Tillfälliga uppehållstillstånd.

-Begränsad anhörigåterförening.

-Skärpta försörjningskrav.

-Inget beviljande av uppehållstillstånd för synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

-Ingen rätt till uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande.

Svensk och internationell forskning visar att sådana förändringar medför försämrad integration så väl som allvarliga hälsorisker. I kliniken manifesterar sig detta som svåra depressioner, uppgivenhet, stressyndrom, suicidförsök och försämrad fysisk hälsa. Minskade möjligheter till anhöriginvandring får som konsekvens att fler riskerar sina liv på vägar och hav. Tidsbegränsade uppehållstillstånd leder till att människor tvingas gå under jorden när de inte kan återvända till sina hemländer, men heller inte får tillåtelse att stanna här.

Genom att förvägra de människor som söker skydd i Sverige en möjlighet till liv och hälsa i vårt land, bygger vi ett samhälle där rätten till hälsa inte gäller alla utan baseras på tillgången eller avsaknaden av juridiska dokument.

Socialistiska läkare kritiserar starkt regeringens alltmer restriktiva flyktingpolitik. För närvarande formulerar vi ett remissvar till regeringen för att belysa de risker och etiska betänkligheter de föreslagna förändringarna av asylreglerna innebär. Vi uppmanar andra organisationer som delar vår värdegrund att inkomma med eget remissvar till regeringskansliet. Alla svar som inkommer innan den 10 mars registreras och beaktas.

DETTA KAN DU GÖRA:

Skriv under Folkkampanjen för asylrätt:
http://www.folkkampanjforasylratt.se/

LÄS MER:

Regeringens pressmeddelande som sammanfattar förslagen:
http://www.regeringen.se/…/forslag-om-att-tillfalligt-begr…/

Debattinlägg i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/…/Forbundet-och-sallskapet-bo…/