Alla inlägg av Mikael

Papperslösa flyktingar får rätt till vård

Miljöpartiet och regeringen har kommit överens om att papperslösa ska får rätt till vård. Socialistiska Läkare gläds och firar. En av våra fokusfrågor har tagit ett stort steg framåt. Vi beklagar samtidigt att man bara ger papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”. Istället tycker vi att hela landet borde ta efter Sörmlands läns landsting som bestämt att papperslösa ska ha samma rätt som andra boende i länet.

Läs mer i Dagens Medicin

Socialistiska läkare i vårddebatten

Socialistiska läkare påverkar och är alltmer aktiva i debatten, två artiklar publicerade de senaste veckorna:

Läkarförbundet borde arbeta mot vårdval

”Med tanke på att det i dag saknas belägg för kvalitets- och effektivitets­vinster i de vårdvalssystem som införts inom primärvården borde Läkarförbundet se över sina riktlinjer, som inte uppdaterats sedan augusti 2009. Vidare bör man med tanke på rådande kunskapsläge arbeta för att vårdval inte införs inom specialistsjukvården.” Skriver Socialistiska läkares styrelse i en artikel i Läkartidningen.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18207

Visa solidaritet med sjuksköterskornas krav

”Sjukvården är historiskt en hierarkisk organisation, men det kan förändras. Arbetsdelning behöver inte vara synonymt med över- och underordning. Vi arbetar tillsammans, vi tar gemensamt ansvar för patienterna och vi måste ta ansvar för varandra som arbetskamrater och medmänniskor. Nu har vi chansen att med ord och handling riva gamla murar och bryta mossiga strukturer.” Skriver Theo Bodin, ordförande i Socialistiska läkare i Dagens Medicin.

http://www.dagensmedicin.se/debatt/visa-solidaritet-med-sjukskoterskornas-krav/

Debattartikeln om att läkare borde stödja höjda läkarlöner fick mycket respons och i Dagens Medicin 16/5 följde även en intervju med Theo Bodin om ämnet (ej webbpublicerad).

 

Internationellt besök i Linköping

Gruppen i Linköping får besök av 20 tyska läkare från organisationen Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Föreningen för demokratiska läkare) www.vdaeae.de, en organisation som i mycket har liknande värderingar som svenska Socialistiska läkare.

Utifrån våra olika utgångspunkter så kommer vi att diskutera:

  • socialistisk politik
  • sjukvårdens organisation
  • framtidens problem och utmaningar
  • och mycket mer

Diskussionen kommer att ske lör 12/5 kl 16.00 på Wärdshuset i Gamla Linköping. Om du vill delta meddela gärna i förväg linkoping@socialistiskalakare.se för att underlätta planering.