Alla inlägg av Redaktionen

Nu ska vi betala för Capio – igen

Veckans affärer rapporterar att capio är på väg tillbaka till börsen. Det betyder antingen att ingen ser sig kunna göra snabba cash, dvs att glansdagarna är över för bolaget eller att det inte finns något riskkapitalbolag som har resurserna att hosta upp alla miljarder. 2006 köptes Capio ut från Stockholmsbörsen för 17 miljarder kronor. Alla riskkapitalbolag med självaktning räknar med att dubbla värdet på bolaget innan försäljning (exit).

Nu ska alltså våra pensionsfonder få köpa tillbaka en verksamhet som en gång i tiden slumpades bort för en spottstyver. Prislappen lär inte stanna på 30 miljarder…

Det enda positiva är att vi äntligen får veta hur stor vinsten är på riktigt, bakom alla räntesnurror och skattefiffel. Ska bolaget bli publikt får vi också titta på böckerna.

Förbättrad hälsa för vissa – men klyftorna ökar

Hälsoklyftorna ökar nationellt och regionalt visar Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. På en rad områden har folkhälsan generellt sett blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

–  Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Sluta dalta om vinsterna!

Enligt samtliga opinionsundersökningar vill en stor majoritet av folket förbjuda vinster i välfärden. Socialdemokraterna skulle kunna driva frågan om totalt vinstförbud helt okontroversiellt. Borgarna har ju redan bestämt sig för att rösta ned alla förslag som syftar till att begränsa vinstuttag i välfärden i vilken utsträckning det än blir ­– så vad är det den S-ledda regeringen daltar om?

Läs hela debattartikeln från Socialistiska Läkare på arbetaren.se 

Vilka är vi och vad vill vi?

Socialistiska läkare är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med rötter som sträcker sig tillbaka till 1932 då den första föreningen för Socialistiska Läkare startades. Vi strävar efter ett klasslöst samhälle som är rättvist, jämställt och jämlikt. Vi är en feministisk förening och vi företräder inte en specifik socialism, utan snarare en mångfald av socialism(er). Det vi har gemensamt är kritik mot klassamhället och de konsekvenser för människors hälsa som detta samhälle medför.

En viktig del i ett rättvist samhälle är en god och jämlik hälso- och sjukvård. En god hälsa är en grundförutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, trygga sin försörjning, studera, arbeta och ha en meningsfull fritid, och dessa faktorer spelar i sin tur roll för en god hälsa. Därför är det oroande att hälsoklyftorna mellan olika klasser och sociokulturella grupper ökar i Sverige.

Socialistiska läkare samarbetar i sakfrågor med organisationer eller personer som delar föreningens grundläggande värderingar.

Läs vår politiska plattform här