Alla inlägg av Redaktionen

Socialistiska läkare i Aten

Uppdatering från Aten 140430
Idag träffade vi Elena från organisationen Solidarity 4 All. Det är en organisation som sammanför olika solidaritetsinitiativ som startat i Grekland efter krisen. På grund av att stora delar av samhället nu inte har sjukförsäkring har det öppnat många medicinska kliniker där läkare och sjukvårdspersonal arbetar gratis för människor som annars står utanför subventionerad vård. Idag besökte vi två sådana sociala solidaritetskliniker med tillhörande apotek
Det är inspirerande att se hur människor ställer upp för varandra i lägen av svår kris, för att hjälpa hela samhället framåt. Det finns också andra solidaritetsinitiativ som bygger upp strukturer som staten lämnat i spillror, till exempel matprogram, skolor och juridisk hjälp. De vill på så sätt organisera en ny typ av samhälle där profit inte kommer först.
Folkhälsoläget i Grekland börjar bli akut. De ekonomiska åtstramningarna från trojkan har gjort att vårdpersonal avskedats, sjukhus stängs och att det är brist på medicinsk utrustning. Många barn vaccineras inte. Sjukvården är också utsatt för en enorm privatiseringsiver, vilket gör att mycket av den sjukvård som finns kvar har lagts ut på privata aktörer, i sann nyliberal anda. Trots alla svårigheter är man inte intresserad av någon välgörenhet, men medicinska förnödenheter, utrustning och att vi sprider information om det medicinska läget som åtstramningarna skapat.
Här finns utrymme för en solidaritetskampanj mellan Socialistiska Läkare och de grekiska solidaritetsprojekten. Vad tycker ni vi kan spela för roll i den här kampen?

Nyhetsbrevet Oktober 2013

Hösten har startat i hög fart i och med folkkampanjen för gemensam välfärd där Socialistiska Läkare har spelat en viktig roll på flera orter runt om i landet. Lokalföreningarnas aktiviteter börjar komma igång och i detta nyhetsbrev får ni rapporter från Malmö i söder till Umeå i norr.
Styrelsen arbetar med att dra igång en kampanj i sociala medier med ”veckans diagnos”, det kommer ni att kunna se på twitter och facebook inom ett par veckor. En informationsfolder om föreningen att dela ut på sjukhus och universitet är under utarbetande.

Du prenumerar väl på vårt nyhetsbrev? Om inte – anmäl dig via formuläret här till höger.

Lokalt

Spännande lokala nyheter nedan från Malmö/Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala, Örebro och Linköping

Malmö/Lund

 I Skåne har stort fokus legat på folkkampanjen för gemensam välfärd som lockade 700 demonstranter ut på Malmös gator. Ett tjugotal socialistiska läkare deltog och vi hade ett bord där recept för en bättre framtid delades ut. Sten Axelson Fisk talade på demonstrationen och Sofia Zettermark deltog i Malmö Feministiska Nätverks ”Medley mot vinster i välfärden” på en fest på Moriska paviljongen på kvällen.

Under höstens andra möte planerades vidare aktiviteter. I oktober kommer Thöres Teorell att besöka oss i Malmö för en diskussion om rollen som socialistisk läkare i dagens vård. Feministiska utskottet kommer att ha diskussionsmöten med kvinnliga läkare och är i kontakt med Medicinska föreningen för att diskutera bildandet av ett jämställdhetsutskott. En studiecirkel om ”socialismens ABC” kommer att startas upp i oktober. Ett tiotal nya ansikten dök upp på detta möte. Ett socialt utskott har bildats som kommer att ha fullt fokus på trevligheter. Vill du vara med och engagera dig kan du höra av dig till sten@socialistiskalakare.se .

Göteborg

En medlem i Socialistiska läkare talade på manifestationen för Gemensam välfärd den 21/9 på Gustaf Adolfs torg. Talet framkallade många applåder bland de närmare 1000 personer som var samlade för att lyssna till anställda inom välfärden som vittnade om situationen på sina arbetsplatser med fokus på konsekvenser av privatiseringar och besparingar.

Snart kommer Socialistiska läkare i Göteborg träffas igen för att diskutera framtida aktiviteter. Hör av dig till goteborg@socialistiskalakare.seför mer information!

Linköping

Efter en lyckad dag på torget den 21 september sammanstrålade några socialistiska läkare. Mötet resulterade i att Linköpings lokalförening kommer att samlas kl 19 nu på måndag den 7 oktober för ett uppstartsmöte inför hösten. Kontakta erik@socialistiskalakare.se om du vill komma!

Stockholm

Socialistiska läkare deltog i Folkkampanjen för gemensam välfärd som samlade 3000 personer, vår fd ordförande Theo Bodin var konferencier.

Under hösten har en film om Socialistiska Läkare spelats in som ska läggas upp i sociala medier och vara ett lättillgängligt verktyg för att sprida information om föreningen.

En workshop planeras i November (datum meddelas senare) i samarbete med Dagens Arena för att lära oss skriva politiskt. Dagens Arena är intresserade av Vårdleaks och vill stödja oss i det arbetet.

Det planeras också för en favorit i repris ”Landstinget – Så funkar det” där vi träffar landstingspolitiker och får en crash course i landstingspolitik

Umeå

Socialistiska läkare i Umeå jobbar tillfället med Folkkampanj för gemensam välfärd tillsammans med andra organisationer i Umeå. Efter en mycket lyckad manifestation på Rådhustorget den 21 september arbetar vi nu vidare med kampanjen fram till valet 2014. Nästa möte är den 23 oktober kl 18.30 på ABF. Hör gärna av dig till ida.linander@gmail.com om du vill engagera dig i kampanjen eller bara är nyfiken på vad vi håller på med.

Uppsala

Omkring 70 personer kom till temadagen om hälsosituationen i Palestina som Socialistiska Läkare och Palestinagrupperna arrangerade i Uppsala den 22 september. Många olika aspekter av den palestinska vårdens belystes i de olika föreläsningarna av kliniker och forskare, alla med egen erfarenhet av arbete i Palestina. Narkosläkaren Mads Gilberts engagerade berättelser om skadorna han sett av krigen i Gaza och om människoberättelserna bakom dessa var kanske det som berörde mest. Även primärhälsovård, rehabilitering, sjuksköterskeutbildning och psykisk vård belystes. Mötet ledde till många nya kontakter och idéer för framtida projekt för att förbättra situationen i Palestina.

Örebro

i Örebro är föreningen ännu liten. Vi tittar främst på hur vi kan rekrytera fler, men fortsätter samtidigt under hösten med en studiecirkel kring boken ”Jämlikhetsanden”.

Die in utanför Södersjukhuset

Vi lägger oss utanför Södersjukhuset i protest mot nedskärningar, privatiseringar, resursbrist, new public managment (NPM), marknadsanpassningar och vinstuttag ur välfärden. Vi är patienter och vårdpersonal. Vi stödjer de läkaruppror, barnmorskeuppror och sjuksköterskeuppror som har påtalat samma sak. Med vår aktion vill vi visa hur stora delar av välfärden är döende. Vi agerar samtidigt som politiska aktivist-vårdgivare: välfärden får inte dö. Alla som håller med uppmanas att samla ihop alla man känner och återses på Medborgarplatsen lördagen den 21 september för att delta i Folkkampanj för Gemensam Välfärd :s stora manifestation som startar kl 13:00

Läkarupprop för en bättre sjukvård. Skriv under du också!

I Sverige har en grupp läkare startat ett upprop. De kräver följande:

  • Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov.
  • Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.
  • Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.
  • Låt oss få detta utrymme!

Detta är inte ett upprop på initiativ av Socialistiska Läkare, men vi uppmanar självklart alla våra medlemmar och sympatisörer att skriva under!

Skriv under uppropet här >>