Alla inlägg av Redaktionen

Oacceptabla löneskillnader mellan manliga och kvinnliga läkare

I Socialistiska Läkares genomgång av lönekartläggningarna de senaste 10 åren (2002–2012) kan vi se att löneskillnaderna kvarstår mellan manliga kvinnliga läkare. Procentuellt har det skett en marginell förändring till det bättre, men i kronor och ören ökar lönegapet mellan kvinnor och män på nästan samtliga nivåer. Det är bara bland de högsta cheferna och AT-läkarna som glappet minskar. Totalt sett har lönegapet ökat från 4 794 kronor i månaden 2002 till 5 773 kronor 2012, trots att andelen kvinnor bland specialister ökar för varje år, vilket snarast borde motverkat klyftan.
Vi tycker att löneskillnaderna är orättvisa och oacceptabla och kräver att Läkarförbundet tar jämställda löner på allvar i framtida förhandlingar. Vi vill se konkreta förslag och aktiv handling så att inte ytterligare tio år passerar utan att någonting händer.

Läs hela debattartikeln i läkartidningen >>

Svar på tal om vinster i välfärden

svarpåtal

Tycker du att det är svårt att hitta argument mot vinster i välfärden? Kanske har du slut på bra argument och vill ladda med några nya?

Då ska du läsa:  Svar på tal om vinstintresset i vård, skola och omsorg

Tankesmedjan Katalys har mycket förtjänstfullt granskat vinstförespråkarnas vanligaste och viktigaste påståenden och ställt dem mot verkligheten.

Ladda ner från Katalys:

PDF, färg, 835 KB Ladda ned
PDF, svart/vit, 834 KB Ladda ned
Läs Daniel Suhonen på Expressen Debatt

Vilseledande argument om vinster

halsapengar

Läkarförbundets ledning menar att det är nödvändigt med vinst i vården och att alla problem kan lösas med bättre upphandlingar, men det finns inget vetenskapligt stöd för att så är fallet. Vinsten är en del av sjukvårdens problem. Ekonomismen spiller över på den landstingsdrivna vården som tvingas förhålla sig till ett styrsystem som låter pengarna gå först. I dagens läkartidning svarar Socialistiska Läkares ordförande på läkarförbundets okritiska hållning.

Läs hela artikeln på Läkartidningens hemsida