Alla inlägg av stenaxelsonfisk

Var ditt nyårslöfte att betala medlemsavgiften till Socialistiska läkare?

Gunnar Inghe betalade alltid medlemsavgiften.

Isåfall har vi goda nyheter för dig:  genom socialistiska läkares swish-funktion kan du enkelt betala medlemsavgiften.

Betalning till SWISH: 1232327955 / postgironummer: 60 99 78-2

Medlemsavgifter är student: 100kr, AT/vik UL: 250kr, ST-läkare: 400kr, specialist: 500kr, pensionerad/stödmedlem: 250kr

Läkemedelsluncher påverkar läkares förskrivning

En ny studie bekräftar att läkare påverkas av läkemedelsluncher. Vi instämmer i chefredaktören på Jama Internal Medicine, professor Robert Steinbrook, som enligt Dagens Medicin skriver att läkemedelstillverkare borde sluta att skicka bjudpengar och gratismåltider till läkare i hopp om att de ska förespråka deras produkter. Läkemedelsföretagen borde i stället investera mer i oberoende forskning som skulle göra större nytta för både patienter och sjukvårdsystemet, menar han.

Socialistiska läkare kräver:

Förbjud läkemedelsluncher!

Flera sjukhusfarmaceuter som kan kritiskt granska nya läkemedel och bedriva undervisande verksamhet för anställda!

Förstatliga läkemedelsföretagen!

Stoppa rivningen av Sorgenfrilägret – värdiga bostäder för EU-migranter nu!

”Tiden när svenska kommuner tvingade romer ut på gatan måste vara förbi. Vi förväntar oss att miljöförvaltningen river upp beslutet om avhysning och i linje med tidigare folkhälsosatsningar snarast ställer lokaler till förfogande som garant för att ingen Malmöbo ska få frysa ihjäl med kommunens goda minne.”

Socialistiska Läkare Malmö protesterar mot avhysningen av romer från en ödetomt. Människors rätt till tak över huvudet måste vara viktigare än kapitalisters rätt till sin egendom.

Romerna har det bättre i lägren än på gatan

645@70