Alla inlägg av stenaxelsonfisk

Kapitalisterna kväver vården

Vem vinner när multisjuka i fattiga områden ska slåss om vårdresurser med friska riskkapitalister i Luxemburg?  Hur ska nya Karolinska finansiera verksamheten i de häftiga lokalerna om det offentliga fortsätter ge byggnadsuppdrag åt skattefifflande företag? Vilken roll spelar läkare i den amerikanisering av vården som vi just nu ser?

Läs Roya Hakimnias artikel i Dagens Arena här.

 

Stoppa Mos Maiorum

Mos Maiorum, jakten på papperslösa inom EU, har börjat. Det är så kallade inre gränskontroller som genomförs i samarbete med EU:s gränspolis Frontex. Igår befann sig mängder av civilklädda poliser på allmänna platser i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och många andra platser i Sverige. De utförde ID-kontroller i tunnelbanan, utanför kyrkor, vid soppkök och på torgen.

 

Vi har alla ett ansvar att nu protestera mot de ansvariga: EU, den nytillträdda regeringen samt polismyndigheten. Papperslösa som uppehåller sig i Sverige lever under enorm stress och med en stor rädsla. Hälsotillståndet är ofta sämre än för befolkningen i stort, dels på grund av svåra förhållanden i ursprungsländer och under flykten dels på grund av omständigheterna för papperslösa i Sverige.

 

Efter flera års kamp kom 2013 en ny lag som ger papperslösa rätt till viss vård. Trots detta vet vi att dessa människor inte får den vård de behöver, och många är rädda för att komma till vårdinrättningar på grund av risken att bli tagna av polisen. Mot denna bakgrund ser vi polisens deltagande i Mos Maiorum som ett direkt hot mot papperslösas hälsa och tillgång till vård.

 

Nationsgränser får aldrig hindra människor på flykt att nå en fristad. Vi ser polisens agerande som hälsofarligt: hets mot papperslösa ökar deras redan höga stressnivå vilket kan orsaka såväl psykisk som somatisk sjukdom på kort och lång sikt. Det är ett akut problem att många papperslösa inte vågar söka vård så länge Mos Maiorum pågår.

 

Vi ber alla våra följare att vittna: Fotografera rasistiska poliskontroller på vårdinrättningar och på andra allmänna platser, och skicka till revaspottergruppen (https://www.facebook.com/RevaSpotter?fref=ts). Vägra att visa ID. Varna på sociala medier för poliskontroller där ni ser sådana.

No borders, no nations – stop deportations!

Socialistiska Läkare och KAOSA i samtal med abortaktivister i Argentina

Representanter från Socialistiska Läkare och KAOSA (Kritiska Organiserade Socialarbetare) befinner sig i Argentina för ett utbyte med feminister som kämpar för rätten till abort i Argentina, ett land där 100 kvinnor dör varje år i sviterna efter olagliga aborter. Onsdagen den 19 mars hålls en föreläsning om kampen för aborträtt i Sverige och Europa.

 

Stöduttalande för kamraterna i Malmö

Med stor sorg tog Socialistiska Läkare del av rapporterna från Möllevångstorget, på morgonen den 9/3 2014 där sex personer misshandlades och knivskadades av nazister. Den allvarligast skadade, Showan, ligger fortfarande nedsövd.

kämpa showan
Vi kämpar för en politik som förebygger ohälsa. I regel innebär det att arbeta med stor långsiktighet. Efter lördagnattens nazistattack är kampen för att förebygga ohälsa orsakad av högerextremt våld akut. En antirasistisk offensiv, riktad mot högerextrema grupper och den högerpolitik som skapar nazismens grogrund, har redan börjat.
Vi i Socialistiska Läkare vill uttrycka vårt oerhörda stöd till Showan och alla antirasister, feminister och vänsteraktivister som kämpar mot fascismen med sina ord och sina kroppar, nu med livet som insats. KÄMPA SHOWAN!
läs mer på https://www.facebook.com/kaempakamrater