Alla inlägg av Theo

Privatiseringen av hälso- sjukvården i Stockholm

Torsdag 14 november 2013 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Stockholms läns landsting är, i jämförelse med andra landsting, extremt vad gäller konkurrensutsättning och privatisering av vården. Medan andra landsting köper en tiondel av sin vård från privata vårdgivare är motsvarande siffra för Stockholms läns landsting en tredjedel. Drygt 3 000 företag bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av SLL, på tre år har antalet avtal med privata utförare ökat med 35%. Vårdval etableras på allt fler områden. Den nya strukturplanen för hälso- sjukvården i landstinget kan också bli en hävstång i denna process.

– Hur långt har privatiseringen gått på olika områden? Vilka är konsekvenserna för kvaliteten i vården? För jämlikhet i hälsa och tillgång till vård? För kostnader?
– Vad är perspektivet med en fortsatt alliansmajoritet i SLL? Vad finns kvar om fem år av offentlig driven hälso- sjukvård i landstinget?
– Vad kan göras för att motverka denna kraftiga privatisering av vården?

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)
Dag Larsson, landstingsråd (s)
Helene Öberg, gruppledare (mp)
Gunnar Ågren, Gemensam välfärd

Arrangör: Gemensam Välfärd och ABF Stockholm

Övertygande argument mot vinster i vården

5110246671_8571e142e1

Inge Axelsson, har tidigare skrivit i Läkartidningen om att vinster leder till sämre sjukvård. Nu har han nyligen skrivit om saken för en bredare publik på SvD Brännpunkt

 

Han har genomfört en strukturerad översikt av studier inom området vinster i vården och kommit fram till att vinstdrivande sjukhus ger sämre vård än offentliga och non-profitdrivna sjukvårdsinrättningar

Slutsatsen blir:

  • Undvik vård på sjukhus eller sjukhem med vinstkrav.
  • Landstingen bör inte sluta vårdavtal med sådana institutioner.
  • Vinster är patientfientliga.

Läs mer om Socialistiska Läkares syn på privat vård