Alla inlägg av Theo

Ett roligt och framgångsrikt årsmöte

Vi höll årsmöte i Linköping under helgen. 32 delegater från hela landet hade kommit för att diskutera föreningens verksamhet. Vi hade workshops och diskussioner i smågrupper om allt från utopiska drömmar om en bättre vård till konkreta frågor om hur vi ska bygga internationella nätverk och opinionsbilda i våra hjärtefrågor.

En ny styrelse på 7 personer valdes också med representation från Malmö, Lund, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå.

Årsmötet rundades av med middag på De Klomp. Dagen därpå återförenades vi för gemensam frukost på Scandic. Sammantaget blev det ett mycket lyckat årsmöte, såväl politiskt som socialt. Ännu ett tack till Linköping för ett väl genomfört arrangemang!

Stockholm: Samling kring social hållbarhet

Möte på ABF torsdagen 29 mars 2012 kl 18: “Samling kring social hållbarhet.”
Jonas Frykman, projektledare för ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.”

Sveriges Kommuner och Landsting samt 21 kommuner, landsting och regioner har gemensamt bildat Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Syftet är att komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna, som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar. Kvaliteten i det lokala och regionala arbetet ska höjas och den nationella nivån ska uppmärksammas på sin och EU:s roll i arbetet. Minskade skillnader i hälsa skapar goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle och att mänskliga rättigheter tillgodoses, något som är prioriterade frågor i flertalet kommuner, landsting och regioner. Världshälsoorganisationens (WHOs) rapport från 2008, Closing the gap, (populärt kallad Marmotrapporten) är en viktig utgångspunkt. Samlingen ingår som del i SKL:s prioriterade fråga 2011 Jämlik hälsa och välfärd.

VÄL MÖTT!

Rivstart på våren!

Socialistiska läkare följer upp höstens succéer med fyra spännande projekt! En ny tidning  för progressiv sjukvårdsdebatt. Vårdleaks; sidan som gräver i vårdens mörkare vrår. Det internationella utskottet, med kontakter från Ecuador till Egypten, via Turkiet och Tyskland. Kunskapsbanken där idéer och inspiration sprids internt inom föreningen.

Tidningen: Kontakta tidningen(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Vårdleaks: Kontakta ida(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Internationella utskottet: Kontakta julia(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Event- och kunskapsbanken: Kontakta oskar(a)socialistiskalakare.se
Det finns många intressanta föresläsningar, seminarier, “journal clubs” m.m. som händer i föreningen runt om i landet. Vi vill samla dessa och lägga upp som en resurs på hemsidan så att alla i föreningen kan hämta idéer och inspiration. Förhoppningen kan vi dela med oss av kunskapsöversikter och för att följa aktuella händelser genom en integrerad forumfunktion och ev. en kalender över kommande händelser. Ett viktigt verktyg för att kunna driva våra idéer och projekt är kunskap och bra argument. Därför är ett forum där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och tips ett måste! För att få i land projektet behövs fortfarande några fler personer som kan arbeta i grupp med mejl, skype e.d. som kontaktverktyg. Vill du hjälpa till? Hör gärna av dig genom att mejla Oskar, (oskar(a)socialistiskalakare.se).

Vi söker skribenter till ny tidningssatsning

Skribenter sökes till tidskrift för vård och hälsodebatt ur ett sammhällsperspektiv.

Tidskriften Rättvis Hälsa skapas i syfte att utgöra en informationskälla och ett forum för diskussion angående hälsa och vård ur ett samhällsperspektiv.
Vi vill belysa frågor och problem rörande fördelning av resurser, former för vårdgivande och orättvisor i dessa frågor grundade på kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk grupptillhörighet. Behovet av detta forum känns livsviktigt och akut.

Vi vill i vårt forum öppna upp för diskussion och kommentarer från samhällets alla mänskliga, strukturella och politiska poler.

Innehållet skall vara en blandning av originalartiklar, synteser av andra skrifter och kommentarer till hälsa och vårdproblematik uppmärksammad i annan media. För att tidskriften skall vara relevant för alla intresserade är innehållets objektivitet av stor vikt. Vidare kommer åsikter, konflikter och perspektiv presenteras i diskussionsform. Debatt initieras i den tryckta tidskriften för att sedan fortsätta på vår hemsida.

Vi avser att komma ut med 4 nummer per år med första numret i Maj 2012.
Innan första numret har vi som mål att rekrytera en bred prenumerantbas samt säkra distribution till bibliotek samt andra viktiga kommunikationskanaler.

Tidskriftens övergripande redaktionella ansvar kommer delas av Joona Elings Knutsson och Rasmus Berglund.

Medarbetare kommer förutom att skriva artiklar behöva delta i administration, marknadsföring, debatt, sociala medier och annat arbete som är essentiellt för att uppnå våra mål som inflytelserikt informations- och debattorgan. Vi kommer finnas som kreativt stöd och hjälpa till med idéer där det behövs.

Är du intresserad av att skriva och jobba med tidskriften?
Anmäl intresse senast 26 januari till tidningen@socialistiskalakare.se
Du är också välkommen med undringar och ideer.

Med vänlig hälsning Rasmus och Joona.