Kategoriarkiv: Nyheter

Tema: Ska primärvården bli som i Norge?

Det norska fastläkarsystemet har seglat upp som en förebild i debatten om hur primärvården ska organiseras i Sverige. Socialdemokraterna har inför valet lovat en primärvårdsreform där alla ska ha rätt till en fast läkare med samordningsansvar. Hur ser fastläkarsystemet ut och vad har vi att lära från vårt grannland?

Fastläkarsystemet i korthet

I Norge är primärvården kommunernas ansvar, medan sjukhusen är statliga. Fylken, motsvarigheten till våra landsting har inget ansvar för vården. Fastläkarsystemet infördes 2001 och kommunen bestämmer hur många fastläkare det ska finnas i där utifrån befolkningens storlek och behov. Tanken med systemet är att varje invånare ska ha en enskild läkare som ansvarar för dem, men i praktiken organiseras vården ofta i ”gruppepraksis” eller ”fellesliste”, vilket liknar svenska vårdcentraler. Om man som patient listar sig på en sådan inrättning får man träffa den läkare som är ledig, även om det finns en ansvarig läkare och man försöker hålla kontinuitet. Patienterna har rätt att lista sig hos vilken läkare de vill i kommunen, så länge det finns plats på listan. Antal listade patienter ligger i normalfallet runt 1200 och det finns ett tak på 2500 patienter/läkare. Fastläkarna är privatpraktiserande och får lön efter prestation. Ersättningssystemet består av en fast kapiteringsersättning (per listad patient) som är lika i hela landet samt en rörlig besöksersättning enligt en nationell taxa som ger ersättning för över hundra olika åtgärder, från telefonsamtal till kirurgiska ingrepp.
Huvudskillnaden mot den Svenska primärvården och vårdvalssytemet är:

  • Stark reglering av etableringar. Varje ny fastläkarinrättning måste godkännas på en rad nivåer inklusive ”statens råd för läkarfördelning” som ligger under socialdepartementet.
  • Nästan alla fastläkarmottagningar är privata och 96% av fastläkarna har prestationsbaserad lön.
  • Det finns några mindre bolag, men i princip är varje läkare sin egen.
  • Inga riskkapitalbolag och stora vårdkoncerner med andra ord.
  • En enhetlig ersättningsmodell och listningstak över hela landet
  • Fastläkarna har ett större ansvar än svenska allmänläkare och allt fler uppgifter förs över från sjukhusen och ut i primärvården.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få hela bilden

Utan solidaritet stannar Sverige – strejka den 18 maj!

Socialistiska läkare ställer sig bakom kampanjen Utan solidaritet stannar Sverige . Vår övertygelse är att en politik som splittrar familjer, bygger murar i vägen för desperata människors flykt och förföljer papperslösa barn och vuxna är hälsovådlig. Som läkare har vi ansvar att stötta de initiativ som syftar till att riva dessa gränser och bryta med den restriktiva asylpolitiken.

Därför stöttar vi denna humanitära strejk och uppmanar vårdpersonal och allmänhet att göra vad de kan för att bidra till att uppmärksamma strejken klockan 14.00 den 18 maj.

Skriv under namninsamlingen här !

Årsmöte 2015

Vi välkomnar härmed alla röda vårdentusiaster till Socialistiska läkares årsmöte 2015!

I år kommer mötet att hållas i Göteborg den 18:e april.

Anmälan: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/anmalan/

Motionera: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/motioner/

Kandidera: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/kandidera/

Årsmötet är ett bra tillfälle att få en inblick i hur föreningen arbetar över hela landet och att påverka föreningens vidare utveckling. Tycker du att vi ska arbeta mer med feminism? Fokusera på vinster i välfärd? Hur tror du att vi kan nå ut till fler? Vi tar tacksamt emot alla idéer, skriv en motion, ensam eller tillsammans med din lokalförening. På plats kan du kandidera till förtroendeuppdrag. Detta är också ett tillfälle för oss att inspireras av varandra, lära känna varandra och ha roligt tillsammans med likasinnade kollegor, på kvällen blir det middag och fest!

 

Socialistiska läkares kongress

Nu ska vi betala för Capio – igen

Veckans affärer rapporterar att capio är på väg tillbaka till börsen. Det betyder antingen att ingen ser sig kunna göra snabba cash, dvs att glansdagarna är över för bolaget eller att det inte finns något riskkapitalbolag som har resurserna att hosta upp alla miljarder. 2006 köptes Capio ut från Stockholmsbörsen för 17 miljarder kronor. Alla riskkapitalbolag med självaktning räknar med att dubbla värdet på bolaget innan försäljning (exit).

Nu ska alltså våra pensionsfonder få köpa tillbaka en verksamhet som en gång i tiden slumpades bort för en spottstyver. Prislappen lär inte stanna på 30 miljarder…

Det enda positiva är att vi äntligen får veta hur stor vinsten är på riktigt, bakom alla räntesnurror och skattefiffel. Ska bolaget bli publikt får vi också titta på böckerna.

Förbättrad hälsa för vissa – men klyftorna ökar

Hälsoklyftorna ökar nationellt och regionalt visar Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. På en rad områden har folkhälsan generellt sett blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

–  Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014