Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skräddarsy behandling efter de svagaste patienterna

Som ett svar på de växande hälsoklyftorna mellan fattiga och rika efterlyser danska läkarfacket riktlinjer för hur patienternas sociala kapital ska beaktas då vårdprogram utformas. Fattiga och lågutbildade tar i mindre utsträckning del av sjukvården vilket är en av många orsaker till skillnader i livslängd mellan rika och fattiga. När kommer ett motsvarande förslag från Sveriges Läkarförbund?

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&public_nyhedsId=87669

Övertygande argument mot vinster i vården

5110246671_8571e142e1

Inge Axelsson, har tidigare skrivit i Läkartidningen om att vinster leder till sämre sjukvård. Nu har han nyligen skrivit om saken för en bredare publik på SvD Brännpunkt

 

Han har genomfört en strukturerad översikt av studier inom området vinster i vården och kommit fram till att vinstdrivande sjukhus ger sämre vård än offentliga och non-profitdrivna sjukvårdsinrättningar

Slutsatsen blir:

  • Undvik vård på sjukhus eller sjukhem med vinstkrav.
  • Landstingen bör inte sluta vårdavtal med sådana institutioner.
  • Vinster är patientfientliga.

Läs mer om Socialistiska Läkares syn på privat vård

Kajsa Ekis Ekman pratar om välfärdskrisen i Grekland på årsmötet i Malmö

Vi välkomnar alla att komma till kapellet, Carl Bertil Laurells gata 2, på sjukhusområdet i Malmö söndagen den 14 april klockan 11.00 för att lyssna på Kajsa Ekis Ekman som berättar om krisen i Grekland och vad som har hänt med välfärden där. Ekman kommer snart ut med boken ”Grekisk höst” och föreläsningen kommer att grunda sig på detta. Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade, hoppas vi syns på söndag!

 

http://www.facebook.com/events/626700520680121/?fref=ts

SUS ny Mid-Staffs skandal?

mid-staf

 

Se Michael Lövtrups intervju med Paul Batalden förra veckans nummer av Läkartidningen. Det finns många kloka synpunkter på vad som händer när man stirrar sig blind på ekonomiska incitament. På NHS sjukhuset Stafford Hospital gick det rejält åt pipan. Det upptäcktes först när gräsliga patient-och anhörig berättelser kom fram. Jag har en känsla av att något liknande är på gång vad gäller SUS. Det är således mycket bra om vi får så många patientberättelser som möjligt. Vänsterpartiet har ju tagit ett initiativ till en kriskommission för skånsk sjukvård där de bl.a. vill få in sådana. Förhoppningsvis kan det bli så  mycket sprängkraft i dessa berättelser att de förmår blåsa nyliberalistiska galenskaper av banan.

Sven Ternov, leg läkare, specialist i allmänmedicin, tekn dr.