Kategoriarkiv: Okategoriserade

Vilseledande argument om vinster

halsapengar

Läkarförbundets ledning menar att det är nödvändigt med vinst i vården och att alla problem kan lösas med bättre upphandlingar, men det finns inget vetenskapligt stöd för att så är fallet. Vinsten är en del av sjukvårdens problem. Ekonomismen spiller över på den landstingsdrivna vården som tvingas förhålla sig till ett styrsystem som låter pengarna gå först. I dagens läkartidning svarar Socialistiska Läkares ordförande på läkarförbundets okritiska hållning.

Läs hela artikeln på Läkartidningens hemsida

Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar

Förra veckan svarade 42 organisationer i Rätt till vård-initiativet, bland andra Socialistiska Läkare,  med ett gemensamt remissvar på Socialdepartementets promemoria Ds 2012:36 ”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. Rätt till Vård-Initiativet anser att förslaget ger en viss vidgning av rätten till vård för personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd. Särskilt bra är att barn som vistas i Sverige utan tillstånd ges samma rätt till vård som andra barn. Rätt till vård-initiativet är dock kritiskt till att Regeringen förslår att vuxna asylsökande och vuxna som vistas i landet utan tillstånd fortfarande inte ska ha rätt till vård efter behov och på lika villkor som bosatta. Regeringen borde gå längre och lämna förslag till lagstiftning i linje med vad SOU 2012:48 ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” föreslog. Först då skulle svensk lagstiftning uppfylla de krav som medicinsk etik och grundläggande mänskliga rättigheter uppställer.