Kategoriarkiv: Okategoriserade

Socialistiskt Forum 2012

Socialistiska Läkare har nöjet att stå värd för två händelser under Socialistiskt Forum 2012 i Stockholm.

14.15–15.30

Hur samlar vi en bred rörelse i frågan om vinster i välfärden inför valet 2014?
Missförhållandena i den privat drivna välfärden har rullats upp inför öppen ridå de senaste åren. Försäljningar av skolor, vårdcentraler och sjukhus har mött kritik, men det var först i samband med Carema-skandalerna våren 2012 som det blåste upp till storm i den offentliga debatten. I samband med detta har flera organisationer tagit tydlig ställning mot vinster i välfärden. Det har således uppstått en möjlighet att samla en bred, folklig rörelse under en och samma paroll i en central politisk fråga på ett sätt som vi inte skådat på många år. Frågan är hur man kan gå vidare för att aktivera och organisera en sådan rörelse. Deltagarna delar sina erfarenheter och sin syn på framtiden.

Medverkande: Jonas Sjöstedt (v), David Eklind Kloo, Handelsanställdas Förbund, Kristin Linderoth (s), Sköld-Peter Matthis, Socialistiska Läkare, Representanter för nätverken Välfärd utan Vinst och Maria Sundvall, Gemensam Välfärd. Samtalsledare: Theo Bodin, Socialistiska Läkare

 

11.15–12.15 

En bra sjukvård för alla behöver nya informationskanaler

Hälso- och sjukvård är grundläggande för vår välfärd. Insyn och deltagande i dess politik och verksamhet är enligt Socialistiska läkare knapphändig och vi tycker det behövs nya forum för att ändra på detta. Vi startar en tidskrift för och av människor involverade och intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor samt hemsidan “vårdleaks” där vi ska publicera rapporter om dåliga förhållanden inom vård och omsorg. Under socialistiskt forum vill vi kort introducera våra projekt för att sedan i grupper diskutera olika punkter vi behöver hjälp med. I grupperna tänkte vi diskutera spridning/marknadsföring, insamling av historier, rapporter och möjliga samarbeten. Dessutom vill vi väcka intresse för att delta eller stödja dessa nya forum.

Medverkande: Rasmus Berglund (Redaktör för tidningen), Ida Linander (Projektledare för Vårdleaks)

Socialistiska Läkare i Örebro 13 November

Kom och träffa Socialistiska Läkare

Theo Bodin, ordförande i Socialistiska Läkare, kommer att tala om kommersialiseringen av sjukvården i Sverige och om konsekvenserna av vinstintresset för patienter och personal inom sjukvården. Föreläsningen kommer också avslutas med tankar om hur man kan bygga en folkrörelse mot vinster i välfärden och hur de som kommer kan engagera sig i frågan!

Efteråt samlas Socialistiska Läkare i Örebro för ett första möte!

Fri entré – Varmt välkommen!

http://www.facebook.com/events/455738231135982/

Medlemsundersökning i Föreningen

På två års tid har Socialistiska Läkare vuxit från att vara en liten grupp löst organiserade läkare och studenter till en rikstäckande förening med hundratals medlemmar och internationella samarbeten. Det är kul att så många vill kanalisera sitt engagemang genom oss och varje vecka blir vi fler! Men att växa snabbt innebär också att man ställs inför nya utmaningar som organisation. Därför genomför vi nu en undersökning bland våra medlemmar.

Undersökningen består av ca 10 frågor om politik, organisation, jämställdhet och engagemang.

Du som redan är medlem har fått inbjudan att delta via mail. Vi är mycket tacksamma för varje svar vi får!

Om du inte är medlem än, klicka här för att ansöka om medlemskap redan idag!

Mvh
Styrelsen