Kategoriarkiv: Okategoriserade

Temaföreläsning: Klass och Hälsa i Malmö

Socialistiska Läkare Malmö/Lund inbjuder allmänheten till diskussionskväll!

TEMA: KLASS OCH HÄLSA

Hur påverkas vår hälsa av ökade klyftor?

Samtal om den ökande barnfattigdomen i Malmö, ur ett socialt och medicinskt perspektiv.

 

Med:

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola

Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare Region Skåne

Båda två är kommissionärer i Malmökommissionen.

 

Tisdag 8 maj, klockan 18:30

Wallenberglaboratoriet, Inga Marie Nilssons gata 53 (SUS Malmö)

Ett roligt och framgångsrikt årsmöte

Vi höll årsmöte i Linköping under helgen. 32 delegater från hela landet hade kommit för att diskutera föreningens verksamhet. Vi hade workshops och diskussioner i smågrupper om allt från utopiska drömmar om en bättre vård till konkreta frågor om hur vi ska bygga internationella nätverk och opinionsbilda i våra hjärtefrågor.

En ny styrelse på 7 personer valdes också med representation från Malmö, Lund, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå.

Årsmötet rundades av med middag på De Klomp. Dagen därpå återförenades vi för gemensam frukost på Scandic. Sammantaget blev det ett mycket lyckat årsmöte, såväl politiskt som socialt. Ännu ett tack till Linköping för ett väl genomfört arrangemang!

Stockholm: Samling kring social hållbarhet

Möte på ABF torsdagen 29 mars 2012 kl 18: “Samling kring social hållbarhet.”
Jonas Frykman, projektledare för ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.”

Sveriges Kommuner och Landsting samt 21 kommuner, landsting och regioner har gemensamt bildat Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Syftet är att komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna, som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar. Kvaliteten i det lokala och regionala arbetet ska höjas och den nationella nivån ska uppmärksammas på sin och EU:s roll i arbetet. Minskade skillnader i hälsa skapar goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle och att mänskliga rättigheter tillgodoses, något som är prioriterade frågor i flertalet kommuner, landsting och regioner. Världshälsoorganisationens (WHOs) rapport från 2008, Closing the gap, (populärt kallad Marmotrapporten) är en viktig utgångspunkt. Samlingen ingår som del i SKL:s prioriterade fråga 2011 Jämlik hälsa och välfärd.

VÄL MÖTT!

Studiecirkel i Umeå

På tisdag startar vi vårens studiecirkel och vi börjar med att diskutera texten: ”Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i”. Texten sammanfattar några av de centrala delarna av Richard Wilkinson och Kate Pickett­s bok ”Jämlikhetsanden”.

Studiecirkeln kommer sedan fortsätta cirka varannan vecka under våren med olika teman.

Vill du vara med? Kontakta Ida på ida@socialistiskalakare.se
(Texten som läses till på tisdag kan du också få om du kontaktar Ida.)

Välkommen!