Kategoriarkiv: Okategoriserade

Rivstart på våren!

Socialistiska läkare följer upp höstens succéer med fyra spännande projekt! En ny tidning  för progressiv sjukvårdsdebatt. Vårdleaks; sidan som gräver i vårdens mörkare vrår. Det internationella utskottet, med kontakter från Ecuador till Egypten, via Turkiet och Tyskland. Kunskapsbanken där idéer och inspiration sprids internt inom föreningen.

Tidningen: Kontakta tidningen(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Vårdleaks: Kontakta ida(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Internationella utskottet: Kontakta julia(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Event- och kunskapsbanken: Kontakta oskar(a)socialistiskalakare.se
Det finns många intressanta föresläsningar, seminarier, “journal clubs” m.m. som händer i föreningen runt om i landet. Vi vill samla dessa och lägga upp som en resurs på hemsidan så att alla i föreningen kan hämta idéer och inspiration. Förhoppningen kan vi dela med oss av kunskapsöversikter och för att följa aktuella händelser genom en integrerad forumfunktion och ev. en kalender över kommande händelser. Ett viktigt verktyg för att kunna driva våra idéer och projekt är kunskap och bra argument. Därför är ett forum där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och tips ett måste! För att få i land projektet behövs fortfarande några fler personer som kan arbeta i grupp med mejl, skype e.d. som kontaktverktyg. Vill du hjälpa till? Hör gärna av dig genom att mejla Oskar, (oskar(a)socialistiskalakare.se).

Vi startar ett internationellt utskott!

Vår hjärtefråga, den goda och jämlika sjukvården, är viktig att lyfta även på ett globalt plan där de största hälsoklyftorna finns. Kampen mot vinster och marknadsintresse inom vården är också i högsta grad en global fråga som vi delar med socialistiska läkare över hela världen, vi behöver varandra. Därför är det dags för Socialistiska läkares internationella utskott att bildas!


Under året som gått har socialistiska läkare knutit kontakter med många vänner och föreningar på olika håll i världen. Peoples health movement, Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Tyskland), Tahrir Doctors (Egypten) och Socialist Health association (Storbritannien) för att nämna några. Vår förhoppning är att dessa tillsammans med flera ska fortsätta odlas och ge oss möjligheter till samarbeten i form av studiebesök, utbyte av kunskaper och stöd, för att vi tillsammans ska kunna nå en djupare förståelse för hälsosituationen på andra håll i världen. Vi tror att det också finns en stor vinning i den enkla vetskapen om att vi är många världen över som arbetar emot liknande mål.

Några medlemmar är i färd med att starta upp en blogg för att enklare knyta ihop våra kontakter med liksinnade världen runt. Andra funderar över hur studiebesök och inbjudningar till kollegor bäst kan ordnas. Vi blir gärna flera som kan hjälpas åt att tänka ut och möjligheterna är oändliga!

Hör av dig till julia@socialistiskalakare.se om du vill hjälpa till!

Vi startar ett nytt projekt – ”Vårdleaks”!

Mycket händer i vården, en del får allmänheten ta del av och en stor del av det är tolkat av blåa medier. Vi vill därför starta en hemsida och plattform för diskussion där allmänheten får ta del av vad som händer i vården utan att blåa medier först har varit där och petat i historierna. Därför söker vi nu personer som vill arbeta med det här projektet tillsammans med oss.

Tanken med ”Vårdleaks” är att vi ska publicera rapporter om dåliga förhållanden inom vård och omsorg men också att anställda, patienter och anhöriga kan få dela sina historier om missförhållanden. Alla historier behöver inte vara extraordinära, utan de ska spegla de förhållanden som finns inom vården och omsorgen idag, förhållanden som de flesta med insyn i vården vet existerar men som det sällan pratas om i media och som allmänheten sällan får ta del av. Nästan varenda vårdarbetare sitter med någon sådan historia och detta blir ett forum att dela med sig av dessa. Målet är en bättre och mer human vård och omsorg genom att påminna politiker och allmänheten om de förhållanden som existerar och därmed skapa en vilja att förändra.

Till detta behöver vi din hjälp! Vi söker nu en arbetsgrupp som kan starta detta projektet och vi behöver Din hjälp oavsett om du är insatt i vården eller ej. Vill du vara med? Kontakta Ida på ida@socialistiskalakare.se senast den 8 februari!

Vi söker skribenter till ny tidningssatsning

Skribenter sökes till tidskrift för vård och hälsodebatt ur ett sammhällsperspektiv.

Tidskriften Rättvis Hälsa skapas i syfte att utgöra en informationskälla och ett forum för diskussion angående hälsa och vård ur ett samhällsperspektiv.
Vi vill belysa frågor och problem rörande fördelning av resurser, former för vårdgivande och orättvisor i dessa frågor grundade på kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk grupptillhörighet. Behovet av detta forum känns livsviktigt och akut.

Vi vill i vårt forum öppna upp för diskussion och kommentarer från samhällets alla mänskliga, strukturella och politiska poler.

Innehållet skall vara en blandning av originalartiklar, synteser av andra skrifter och kommentarer till hälsa och vårdproblematik uppmärksammad i annan media. För att tidskriften skall vara relevant för alla intresserade är innehållets objektivitet av stor vikt. Vidare kommer åsikter, konflikter och perspektiv presenteras i diskussionsform. Debatt initieras i den tryckta tidskriften för att sedan fortsätta på vår hemsida.

Vi avser att komma ut med 4 nummer per år med första numret i Maj 2012.
Innan första numret har vi som mål att rekrytera en bred prenumerantbas samt säkra distribution till bibliotek samt andra viktiga kommunikationskanaler.

Tidskriftens övergripande redaktionella ansvar kommer delas av Joona Elings Knutsson och Rasmus Berglund.

Medarbetare kommer förutom att skriva artiklar behöva delta i administration, marknadsföring, debatt, sociala medier och annat arbete som är essentiellt för att uppnå våra mål som inflytelserikt informations- och debattorgan. Vi kommer finnas som kreativt stöd och hjälpa till med idéer där det behövs.

Är du intresserad av att skriva och jobba med tidskriften?
Anmäl intresse senast 26 januari till tidningen@socialistiskalakare.se
Du är också välkommen med undringar och ideer.

Med vänlig hälsning Rasmus och Joona.