Kategoriarkiv: Okategoriserade

Socialistiska läkare har en ny styrelse!

Socialistiska läkare har en helt ny styrelse sedan början av sommaren. Under året som kommer vill vi fokusera på att höras, synas och bilda socialistisk opinion. Vi vill nå ut till kollegor och allmänhet, på arbetsplatser, gator, torg och sociala medier. Den nya styrelsen består av Valdemar Zetterberg, Torkel Rönnblad, Björn Due, Elisabet Appelgren och Alexandra Löfstedt.

Valdemar – Läser i Malmö men har just nu uppehåll för att ägna sig åt grundläggande hjärnforskning. Har varit engagerad i Socialistiska Läkare sedan starten av läkarutbildningen, och tidigare också haft förtroendeuppdrag inom Fi! Malmö, där Valdemar nog tror sig tillhöra den rödaste falangen. Kassör i styrelsen.

Elisabet – Läser sista terminen på läkarprogrammet i Stockholm. Intresserar sig för dynamiken mellan kropp och själ och samhälle, och för hur vi kan skapa behovsstyrd vård på lika villkor. Vill arbeta inom geriatrik eller palliation. Delar ordförandeposten med Torkel.

Björn – Arbetar för tillfället som ST-läkare i lungmedicin på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och var tidigare engagerad även i lokalavdelningen i Linköping när föreningen startade. På ett politiskt plan tycker Björn som Jonas Rastad i allt, fast tvärtom.

Alexandra – Gör AT på Södersjukhuset i Stockholm och doktorerar på medfödda immundefekter. Har varit aktiv i föreningen i några år, och bland annat arbetat med tidningen Samhällskropppen och initiativet Vårdvrålet. Vill få fler läkare att organisera sig, säga ifrån och ta ställning.

Torkel – Är läkarstudent i Malmö och har varit aktiv i lokalavdelningen sedan början av utbildningen. Intresserar sig för psykiatri och psykosomatik, och drogs till läkaryrket bland annat av en fascination för hur alla människor är – eller snarare borde vara – jämlika inför sjukdom och ohälsa. Att detta är långt ifrån sant i verkligheten är en av anledningarna till att organisationer som Socialistiska Läkare behövs! Kommer under året dela ordförandeposten med Elisabet.

Stoppa Mos Maiorum

Mos Maiorum, jakten på papperslösa inom EU, har börjat. Det är så kallade inre gränskontroller som genomförs i samarbete med EU:s gränspolis Frontex. Igår befann sig mängder av civilklädda poliser på allmänna platser i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och många andra platser i Sverige. De utförde ID-kontroller i tunnelbanan, utanför kyrkor, vid soppkök och på torgen.

 

Vi har alla ett ansvar att nu protestera mot de ansvariga: EU, den nytillträdda regeringen samt polismyndigheten. Papperslösa som uppehåller sig i Sverige lever under enorm stress och med en stor rädsla. Hälsotillståndet är ofta sämre än för befolkningen i stort, dels på grund av svåra förhållanden i ursprungsländer och under flykten dels på grund av omständigheterna för papperslösa i Sverige.

 

Efter flera års kamp kom 2013 en ny lag som ger papperslösa rätt till viss vård. Trots detta vet vi att dessa människor inte får den vård de behöver, och många är rädda för att komma till vårdinrättningar på grund av risken att bli tagna av polisen. Mot denna bakgrund ser vi polisens deltagande i Mos Maiorum som ett direkt hot mot papperslösas hälsa och tillgång till vård.

 

Nationsgränser får aldrig hindra människor på flykt att nå en fristad. Vi ser polisens agerande som hälsofarligt: hets mot papperslösa ökar deras redan höga stressnivå vilket kan orsaka såväl psykisk som somatisk sjukdom på kort och lång sikt. Det är ett akut problem att många papperslösa inte vågar söka vård så länge Mos Maiorum pågår.

 

Vi ber alla våra följare att vittna: Fotografera rasistiska poliskontroller på vårdinrättningar och på andra allmänna platser, och skicka till revaspottergruppen (https://www.facebook.com/RevaSpotter?fref=ts). Vägra att visa ID. Varna på sociala medier för poliskontroller där ni ser sådana.

No borders, no nations – stop deportations!