Kandidera

Vill du delta i arbetet med Samhällskroppen?  Eller har du erfarenhet som kassör?  Kanske vill du bara engagera dig för något du tycker är viktigt?

Sök till styrelsen för Socialistiska läkare! Länken nedan används även för nominering av kandidat.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Stad:(obligatoriskt)

Jag vill nominera följande person: (eget namn om du själv kandiderar)

Stad (obligatoriskt)

Uppdrag
StyrelsenRevisorValberedning

Motivering

Allmän fakta:

Vid årsmötet den 16:e april väljs en ny styrelse för föreningen, samt en eller två revisorer. Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst fem personer i ett udda antal, och vi eftersträvar jämn könsfördelning och spridd åldersfördelning i gruppen. I samband med årsmötet 2013 fattades beslut om delat ledarskap, och därmed utses två ordföranden av årsmötet. Styrelsen själv utser en kassör och fördelar övriga ansvarsområden på det sätt den finner det lämpligt. Den nya styrelsen tillträder i samband med årsmötet och leder arbetet i föreningen under året fram till nästa årsmöte.

Vad innebär ett styrelseuppdrag?

Styrelsen har stor frihet att själv utforma både form och fokus för sitt arbete. Styrelsen har dock alltid en samordnande roll för föreningens verksamhet, framför allt på det nationella planet. I det ingår att verkställa beslut fattade av årsmötet gällande verksamheten och att kommunicera med medlemmarna och utåt genom exempelvis hemsida, sociala medier eller nyhetsbrev. Man ansvarar för föreningens ekonomi och för att fördela föreningens intäkter till projekt i lokalföreningarna och nationellt. De flesta styrelseårgångar har valt att hålla merparten av sina möten med hjälp av någon internetburen kommunikationstjänst utöver ett par fysiska möten utspridda över verksamhetsåret. Vid de senare betalar föreningen eventuella resekostnader så länge man väljer kollektiva färdmedel.

Varför engagera dig?

Utöver tillfredsställelsen man får av att lägga en del av sin tid på något viktigt är en styrelsepost ett bra sätt att skaffa sig erfarenhet inom föreningsarbete och en rolig möjlighet att lära känna andra människor med vilka du delar ett engagemang för rättvise- och välfärdsfrågor.

Är du det minsta nyfiken på detta, hör av dig så kan vi berätta mer om vad uppdraget kan innebära!

valberedningen@socialistiskalakare.se

En reaktion på “Kandidera”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

En annan vård är möjlig