Samhällskroppen

Socialistiska läkare startade på nytt en tidning för socialistisk vårddebatt under namnet Samhällskroppen. Det första numret kom ut 2014 efter redaktionsarbete i Stockholm. Efter några års dvala beräknas nu det andra numret vara ute till 1 maj 2017. Temat för det nya numret är ”Välfärdens gräns” och redaktionen har denna gång haft sitt säte i Malmö. För att ta del av artiklar från förra numret eller beställa hem ett eget besök hemsidan på www.samhallskroppen.se

Vill du hjälpa till med tidningen eller skriva artiklar eller ingå i redaktionen? Hör av dig till: redaktionen(at)samhallskroppen.se

Tidskriften skapas i syfte att utgöra en informationskälla och ett forum för diskussion angående hälsa och vård ur ett samhällsperspektiv. Vi vill belysa frågor och problem rörande fördelning av resurser, former för vårdgivande och orättvisor i dessa frågor grundade på kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk grupptillhörighet. Behovet av detta forum känns livsviktigt och akut.

Vi vill öppna upp för diskussion och kommentarer från samhällets alla mänskliga, strukturella och politiska poler.

Innehållet skall vara en blandning av originalartiklar, synteser av andra skrifter och kommentarer till hälsa och vårdproblematik uppmärksammad i annan media. För att tidskriften skall vara relevant för alla intresserade är innehållets objektivitet av stor vikt. Vidare kommer åsikter, konflikter och perspektiv presenteras i diskussionsform.

Även tidigare har socialistiska läkare organiserat sig runt en tidning. Tidningen Motpol var en fortsättning på MFT, Medicinska Föreningarnas Tidskrift. Ursprungligen (den fanns från början av 1930-talet) tillhörde den Stockholmsmedicinarnas förening. Från någon gång vid mitten av 1960-talet kom den att samägas av de medicinska föreningarna i Umeå, Sthlm, Gbg, Uppsala och Lund. Den förändrade karaktär från mitten av 60-talet från att vara främst studentikos till att alltmer belysa och analysera viktiga hälso- och sjukvårdspolitiska frågeställningar genom temanummer som handlade om narkotika, arbetsmiljö, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, läkemedelsindustri, trafik, arbetslöshet, sjukvård i glesbygd och mycket annat.

1976 (cirka) bytte tidskriften namn till Motpol, togs över av en nystartade förening med samma namn. Detta på grund av att den blivit för radikal för medicinarkårerna… Den fortsatte att komma ut och med samma inriktning som från 60-talets mitt – radikal, kritiskt granskande och med samhällsmedicinska perspektiv och teman. Den fortsatte att vara ett slags sammanhållande kitt för samhällspolitiskt intresserade läkarstuderanden och läkare, men fick av ekonomiska skäl lägga ner i mitten på 1990-talet

 

3 reaktion på “Samhällskroppen”

  1. Min mamma som var läkare och andra som var mentalskötare m.fl satt i Göteborgsredaktionen av Motpol. Vore kanske intressant att intervjua folk aktiva i den tidens sjukvård och om tidningen den omgången. Vet att de bland annat hade en målsättning att inkludera all sjukvårdspersonal.

  2. Jag har arbetat i trettio år inom sjukvården och sett en hel del märiga saker. Men det får ju man inte berätta eftersom man har tystnadsplikt.

    1. Tystnadsplikt gäller ju enbart identifierbara personer. Givetvis kan vi ju inte hålla tyst om strukturella missförhållanden inom sjukvården. Som tur är finns det inget i tystnadsplikten som hindrar detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

En annan vård är möjlig