Nya politiska plattformen uppe på hemsidan

Under Socialistiska Läkares årsmöte i april gicks vår politiska plattform igenom. Den uppdaterade versionen finns nu att läsa här på hemsidan. Bland annat har ett nytt stycke om feminism lagts till, förtydliganden om privat vård och vårdens finansiering har tillfogats och en språklig genomgång har gjorts. God läsning:  http://www.socialistiskalakare.se/asikter/politisk-plattform/

Skräddarsy behandling efter de svagaste patienterna

Som ett svar på de växande hälsoklyftorna mellan fattiga och rika efterlyser danska läkarfacket riktlinjer för hur patienternas sociala kapital ska beaktas då vårdprogram utformas. Fattiga och lågutbildade tar i mindre utsträckning del av sjukvården vilket är en av många orsaker till skillnader i livslängd mellan rika och fattiga. När kommer ett motsvarande förslag från Sveriges Läkarförbund?

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&public_nyhedsId=87669

Övertygande argument mot vinster i vården

5110246671_8571e142e1

Inge Axelsson, har tidigare skrivit i Läkartidningen om att vinster leder till sämre sjukvård. Nu har han nyligen skrivit om saken för en bredare publik på SvD Brännpunkt

 

Han har genomfört en strukturerad översikt av studier inom området vinster i vården och kommit fram till att vinstdrivande sjukhus ger sämre vård än offentliga och non-profitdrivna sjukvårdsinrättningar

Slutsatsen blir:

  • Undvik vård på sjukhus eller sjukhem med vinstkrav.
  • Landstingen bör inte sluta vårdavtal med sådana institutioner.
  • Vinster är patientfientliga.

Läs mer om Socialistiska Läkares syn på privat vård

En annan vård är möjlig