Aktiviteter på gång inför hösten

NATIONELLT:

Förberedelserna inför socialistiskt forum 2012 har tagit vid. Bland annat planeras ett seminarium med temat Allianser och strategier för att få till en välfärd utan vinst. Hemsidan Vårdleaks som vi tidigare omnämnt kommer även att presenteras och lanseras i samband med detta, kika gärna på www.vardleaks.se. Mer information om socialistiskt forum hittar ni här.

Arbetet med att starta igång tidningen för vårdpolitisk debatt, efterföljare fortsätter. Känner du med dig att du vill hjälpa till med detta viktiga projekt på ett eller annat sätt anmäl dig här.

I en ansats att engagera och mobilisera våra medlemmar på bred front går det numera att under fliken ”Hjälp till!” en lista på smått och gott som föreningen behöver hjälp att ordna med.

MALMÖ/LUND

Man vill vi ordna en demonstration på temat ”Rädda vården” i oktober mot vinster i vården. Flera organisationer och grupper har kallats samman av socialistiska läkare för att genomföra detta i Malmö/Lund.

I Malmö/Lund har man nu startat ett flertal utskot:, ett feministiskt utskott, ett mediautskott, ett kampanjutskott, samt ett utbildningsutskott, detta för att alla medlemmar lättare ska kunna engagera sig i det konkreta arbetet.

STOCKHOLM

Demonstration för en Välfärd utan Vinst 17 september. Läs mer och engagera dig via facebook eller kontakta valfardutanvinst2012@gmail.com

Socialistiska läkare Stockholm fortsätter att engagera sig i Rätt till vård-initiativet för papperslösa. Efter regeringens förslag om utökad vård till papperslösa finnsfortfarande mycket kvar att göra, avståndet till fullständig rätt till vård är fortfarande långt.

Höstens första träff för Socialistiska läkare Stockholm blir måndag den 10 september kl 18 i ABF-huset på Sveavägen.

UPPSALA

En nystart för Socialistiska läkare i Uppsala planeras under hösten med en föreläsning om varför läkare bör vara politiska. Mer info kommer på hemsidan framöver. Det behövs mer folk för att hjälpa till och arrangera.

GÖTEBORG

Uppstart med planering och aktiviteter inför hösten, första mötet är onsdagen den 12/9.

UMEÅ

I Umeå finns planer för studiecirkel och föreläsningar liksom ett fortsatt samarbete och aktiviteter med Socialistiska sköterskor. Håll utkik på hemsidan för vidare information eller på vår Facebook-sida: Socialistiska vårdarbetare Umeå.

Papperslösa flyktingar får rätt till vård

Miljöpartiet och regeringen har kommit överens om att papperslösa ska får rätt till vård. Socialistiska Läkare gläds och firar. En av våra fokusfrågor har tagit ett stort steg framåt. Vi beklagar samtidigt att man bara ger papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”. Istället tycker vi att hela landet borde ta efter Sörmlands läns landsting som bestämt att papperslösa ska ha samma rätt som andra boende i länet.

Läs mer i Dagens Medicin

Socialistiska läkare i vårddebatten

Socialistiska läkare påverkar och är alltmer aktiva i debatten, två artiklar publicerade de senaste veckorna:

Läkarförbundet borde arbeta mot vårdval

”Med tanke på att det i dag saknas belägg för kvalitets- och effektivitets­vinster i de vårdvalssystem som införts inom primärvården borde Läkarförbundet se över sina riktlinjer, som inte uppdaterats sedan augusti 2009. Vidare bör man med tanke på rådande kunskapsläge arbeta för att vårdval inte införs inom specialistsjukvården.” Skriver Socialistiska läkares styrelse i en artikel i Läkartidningen.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18207

Visa solidaritet med sjuksköterskornas krav

”Sjukvården är historiskt en hierarkisk organisation, men det kan förändras. Arbetsdelning behöver inte vara synonymt med över- och underordning. Vi arbetar tillsammans, vi tar gemensamt ansvar för patienterna och vi måste ta ansvar för varandra som arbetskamrater och medmänniskor. Nu har vi chansen att med ord och handling riva gamla murar och bryta mossiga strukturer.” Skriver Theo Bodin, ordförande i Socialistiska läkare i Dagens Medicin.

http://www.dagensmedicin.se/debatt/visa-solidaritet-med-sjukskoterskornas-krav/

Debattartikeln om att läkare borde stödja höjda läkarlöner fick mycket respons och i Dagens Medicin 16/5 följde även en intervju med Theo Bodin om ämnet (ej webbpublicerad).

 

En annan vård är möjlig