Stockholm: Samling kring social hållbarhet

Möte på ABF torsdagen 29 mars 2012 kl 18: “Samling kring social hållbarhet.”
Jonas Frykman, projektledare för ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.”

Sveriges Kommuner och Landsting samt 21 kommuner, landsting och regioner har gemensamt bildat Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Syftet är att komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna, som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar. Kvaliteten i det lokala och regionala arbetet ska höjas och den nationella nivån ska uppmärksammas på sin och EU:s roll i arbetet. Minskade skillnader i hälsa skapar goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle och att mänskliga rättigheter tillgodoses, något som är prioriterade frågor i flertalet kommuner, landsting och regioner. Världshälsoorganisationens (WHOs) rapport från 2008, Closing the gap, (populärt kallad Marmotrapporten) är en viktig utgångspunkt. Samlingen ingår som del i SKL:s prioriterade fråga 2011 Jämlik hälsa och välfärd.

VÄL MÖTT!

Studiecirkel i Umeå

På tisdag startar vi vårens studiecirkel och vi börjar med att diskutera texten: ”Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i”. Texten sammanfattar några av de centrala delarna av Richard Wilkinson och Kate Pickett­s bok ”Jämlikhetsanden”.

Studiecirkeln kommer sedan fortsätta cirka varannan vecka under våren med olika teman.

Vill du vara med? Kontakta Ida på ida@socialistiskalakare.se
(Texten som läses till på tisdag kan du också få om du kontaktar Ida.)

Välkommen!

Rivstart på våren!

Socialistiska läkare följer upp höstens succéer med fyra spännande projekt! En ny tidning  för progressiv sjukvårdsdebatt. Vårdleaks; sidan som gräver i vårdens mörkare vrår. Det internationella utskottet, med kontakter från Ecuador till Egypten, via Turkiet och Tyskland. Kunskapsbanken där idéer och inspiration sprids internt inom föreningen.

Tidningen: Kontakta tidningen(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Vårdleaks: Kontakta ida(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Internationella utskottet: Kontakta julia(a)socialistiskalakare.se och läs mer här

Event- och kunskapsbanken: Kontakta oskar(a)socialistiskalakare.se
Det finns många intressanta föresläsningar, seminarier, “journal clubs” m.m. som händer i föreningen runt om i landet. Vi vill samla dessa och lägga upp som en resurs på hemsidan så att alla i föreningen kan hämta idéer och inspiration. Förhoppningen kan vi dela med oss av kunskapsöversikter och för att följa aktuella händelser genom en integrerad forumfunktion och ev. en kalender över kommande händelser. Ett viktigt verktyg för att kunna driva våra idéer och projekt är kunskap och bra argument. Därför är ett forum där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och tips ett måste! För att få i land projektet behövs fortfarande några fler personer som kan arbeta i grupp med mejl, skype e.d. som kontaktverktyg. Vill du hjälpa till? Hör gärna av dig genom att mejla Oskar, (oskar(a)socialistiskalakare.se).

En annan vård är möjlig