Appropå vinster i vården

Dom är inte många, men tappra, de politiker i USA som i dessa dagar propagerar för en gemensam solidariskt finansierad vård.

Se här på Dennis Kucinich förra veckan i en kongressdebatt. Talartid: 1 minut.

“Vi har ett vinstdrivande hälso- och sjukvårdssystem där 800 000 000 000 $ varje år spenderas på bolagens vinster, optioner, VD-löner, marknadsföring och pappersjobb.  I vår vinstdrivande system går var tredje krona till saker som inte har med sjukvård att göra. Om vi istället tog dom pengarna och spenderade som det var tänkt skulle vi ha tillräckliga resurser för att täcka alla medicinskt nödvändiga behov och dessutom tandvård, ögonhälsa, psykiatri, receptbelagda läkemedel och kronisk vård. Vi skulle inte ha en situation där 50 miljoner amerikaner saknar sjukvårdsförsäkring.  Amerikaner skulle inte behöva oroa sig för att förlora allt de arbetat en livstid för att bygga upp för att de har en sjukdom i familjen.  Detta är fel debatt. Vi borde tala om en sjukvård för alla, gemensamt finansierad, icke vinstdrivande sjukvård, kvalitetssjukvård för alla amerikaner”
Så är ser det ut i Sverige:
Källa: www.kentwerne.se
Källa: www.kentwerne.se

Lokalt engagemang

Denna vinter börjar vi resan mot en bättre och en mer jämställd vård. Vi kommer att arbeta tillsammans på sjukhusen och vårdcentralerna för att skapa debatt. Känner vi stödet från varandra vågar vi också ta ställning i fikarummet, matsalen och på läkarexpeditionen. I Malmö har det diskuterats en re-make av sista numret av Motpol, med nya och gamla författare. Mer info kommer snart i brevlådan, till dig som är medlem. I Uppsala, Göteborg, Umeå, Linköping och Stockholm är möten inplanerade och redan har många nya idéer och projekt diskuterats. Kontaktuppgifter till din lokalförening finns under fliken kontakt.

På det nationella planet börjar förberedelser inför årsmötet 30 April – 1 Maj i Stockholm. Hör av dig om du vill hjälpa till att organisera!

För dig som besöker oss för första gången: Välkommen att bli medlem i Socialistiska Läkare! Vi finns på flera orter redan och växer i antal för varje dag!

Stark start för Socialistiska Läkare

 

Under helgen genomfördes ett mycket välbesökt seminarium under socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Vi kommer att lägga upp bilder och video framöver. På seminariet presenterade vi vår skrift som du kan läsa här.

Panelen diskuterade framtidens vård och vad vi kan göra för att behålla en offentlig och jämlik vård för alla. Papperslösas rättigheter och genusperspektivet i vården berördes, liksom historiska tillbakablickar på hur socialistiska läkare agerat förr. Intresset var så stort att inte alla fick plats i lokalen, men efteråt fortsatte diskussionen på översta våningen med många nya och intresserade kollegor. Vi diskuterade bland annat bildandet av lokalföreningar och vår framtida verksamhet. Därefter gick vi till en närbelägen bar där vi fortsatte att diskutera politik och lära känna varandra bättre.

Under de senaste två veckorna har medlemsantalet tredubblats och medlemsantalet fortsätter att öka för varje dag. Nu har vi medlemar i över 10 städer och lokalföreningar är på väg att bildas. Detta visar på behovet av en grupp som tar frågan om privatiseringar och ojämlikheter i vården på allvar. Bli medlem du också! 

Vill du komma i kontakt med din lokalförening eller starta upp en på din ort? Kontakta info@socialistiskalakare.se.

Jämlikhetsanden i uppdaterad version

Boken som fått stora delar av Europa, inte minst England att se på jämlikhet ur ett nytt perspektiv.

Richard G. Wilkinson, professor i socialepidemiologi och Kate Pickett, professor i Epidemiologi har skrivit denna fantastiska bok som, baserad på en gedigen forskningsöversikt, med all önskvärd tydlighet visar att jämlikhet är bättre för alla ur de flesta perspektiv, inklusive hälsa och sjukdom.

Har du inte önskat dig något i julklapp har du svaret här.

En annan vård är möjlig