YTTERLIGARE FÖRSÄMRING AV ASYLREGLER

 DETTA GÖR VI – DETTA KAN DU GÖRA

Regeringen har lagt fram en promemoria om ändrade asylregler, vilken nu är ute för remissvar från fackföreningar och frivilligorganisationer. Förslaget inskränker starkt möjligheterna att att i Sverige få skydd undan krig och förföljelse, genom:

-Tillfälliga uppehållstillstånd.

-Begränsad anhörigåterförening.

-Skärpta försörjningskrav.

-Inget beviljande av uppehållstillstånd för synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

-Ingen rätt till uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande.

Svensk och internationell forskning visar att sådana förändringar medför försämrad integration så väl som allvarliga hälsorisker. I kliniken manifesterar sig detta som svåra depressioner, uppgivenhet, stressyndrom, suicidförsök och försämrad fysisk hälsa. Minskade möjligheter till anhöriginvandring får som konsekvens att fler riskerar sina liv på vägar och hav. Tidsbegränsade uppehållstillstånd leder till att människor tvingas gå under jorden när de inte kan återvända till sina hemländer, men heller inte får tillåtelse att stanna här.

Genom att förvägra de människor som söker skydd i Sverige en möjlighet till liv och hälsa i vårt land, bygger vi ett samhälle där rätten till hälsa inte gäller alla utan baseras på tillgången eller avsaknaden av juridiska dokument.

Socialistiska läkare kritiserar starkt regeringens alltmer restriktiva flyktingpolitik. För närvarande formulerar vi ett remissvar till regeringen för att belysa de risker och etiska betänkligheter de föreslagna förändringarna av asylreglerna innebär. Vi uppmanar andra organisationer som delar vår värdegrund att inkomma med eget remissvar till regeringskansliet. Alla svar som inkommer innan den 10 mars registreras och beaktas.

DETTA KAN DU GÖRA:

Skriv under Folkkampanjen för asylrätt:
http://www.folkkampanjforasylratt.se/

LÄS MER:

Regeringens pressmeddelande som sammanfattar förslagen:
http://www.regeringen.se/…/forslag-om-att-tillfalligt-begr…/

Debattinlägg i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/…/Forbundet-och-sallskapet-bo…/

Stoppa rivningen av Sorgenfrilägret – värdiga bostäder för EU-migranter nu!

”Tiden när svenska kommuner tvingade romer ut på gatan måste vara förbi. Vi förväntar oss att miljöförvaltningen river upp beslutet om avhysning och i linje med tidigare folkhälsosatsningar snarast ställer lokaler till förfogande som garant för att ingen Malmöbo ska få frysa ihjäl med kommunens goda minne.”

Socialistiska Läkare Malmö protesterar mot avhysningen av romer från en ödetomt. Människors rätt till tak över huvudet måste vara viktigare än kapitalisters rätt till sin egendom.

Romerna har det bättre i lägren än på gatan

645@70

Socialistiska läkare har en ny styrelse!

Socialistiska läkare har en helt ny styrelse sedan början av sommaren. Under året som kommer vill vi fokusera på att höras, synas och bilda socialistisk opinion. Vi vill nå ut till kollegor och allmänhet, på arbetsplatser, gator, torg och sociala medier. Den nya styrelsen består av Valdemar Zetterberg, Torkel Rönnblad, Björn Due, Elisabet Appelgren och Alexandra Löfstedt.

Valdemar – Läser i Malmö men har just nu uppehåll för att ägna sig åt grundläggande hjärnforskning. Har varit engagerad i Socialistiska Läkare sedan starten av läkarutbildningen, och tidigare också haft förtroendeuppdrag inom Fi! Malmö, där Valdemar nog tror sig tillhöra den rödaste falangen. Kassör i styrelsen.

Elisabet – Läser sista terminen på läkarprogrammet i Stockholm. Intresserar sig för dynamiken mellan kropp och själ och samhälle, och för hur vi kan skapa behovsstyrd vård på lika villkor. Vill arbeta inom geriatrik eller palliation. Delar ordförandeposten med Torkel.

Björn – Arbetar för tillfället som ST-läkare i lungmedicin på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och var tidigare engagerad även i lokalavdelningen i Linköping när föreningen startade. På ett politiskt plan tycker Björn som Jonas Rastad i allt, fast tvärtom.

Alexandra – Gör AT på Södersjukhuset i Stockholm och doktorerar på medfödda immundefekter. Har varit aktiv i föreningen i några år, och bland annat arbetat med tidningen Samhällskropppen och initiativet Vårdvrålet. Vill få fler läkare att organisera sig, säga ifrån och ta ställning.

Torkel – Är läkarstudent i Malmö och har varit aktiv i lokalavdelningen sedan början av utbildningen. Intresserar sig för psykiatri och psykosomatik, och drogs till läkaryrket bland annat av en fascination för hur alla människor är – eller snarare borde vara – jämlika inför sjukdom och ohälsa. Att detta är långt ifrån sant i verkligheten är en av anledningarna till att organisationer som Socialistiska Läkare behövs! Kommer under året dela ordförandeposten med Elisabet.

En annan vård är möjlig