Förbättrad hälsa för vissa – men klyftorna ökar

Hälsoklyftorna ökar nationellt och regionalt visar Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. På en rad områden har folkhälsan generellt sett blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

–  Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Kapitalisterna kväver vården

Vem vinner när multisjuka i fattiga områden ska slåss om vårdresurser med friska riskkapitalister i Luxemburg?  Hur ska nya Karolinska finansiera verksamheten i de häftiga lokalerna om det offentliga fortsätter ge byggnadsuppdrag åt skattefifflande företag? Vilken roll spelar läkare i den amerikanisering av vården som vi just nu ser?

Läs Roya Hakimnias artikel i Dagens Arena här.

 

Sluta dalta om vinsterna!

Enligt samtliga opinionsundersökningar vill en stor majoritet av folket förbjuda vinster i välfärden. Socialdemokraterna skulle kunna driva frågan om totalt vinstförbud helt okontroversiellt. Borgarna har ju redan bestämt sig för att rösta ned alla förslag som syftar till att begränsa vinstuttag i välfärden i vilken utsträckning det än blir ­– så vad är det den S-ledda regeringen daltar om?

Läs hela debattartikeln från Socialistiska Läkare på arbetaren.se 

Stoppa Mos Maiorum

Mos Maiorum, jakten på papperslösa inom EU, har börjat. Det är så kallade inre gränskontroller som genomförs i samarbete med EU:s gränspolis Frontex. Igår befann sig mängder av civilklädda poliser på allmänna platser i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och många andra platser i Sverige. De utförde ID-kontroller i tunnelbanan, utanför kyrkor, vid soppkök och på torgen.

 

Vi har alla ett ansvar att nu protestera mot de ansvariga: EU, den nytillträdda regeringen samt polismyndigheten. Papperslösa som uppehåller sig i Sverige lever under enorm stress och med en stor rädsla. Hälsotillståndet är ofta sämre än för befolkningen i stort, dels på grund av svåra förhållanden i ursprungsländer och under flykten dels på grund av omständigheterna för papperslösa i Sverige.

 

Efter flera års kamp kom 2013 en ny lag som ger papperslösa rätt till viss vård. Trots detta vet vi att dessa människor inte får den vård de behöver, och många är rädda för att komma till vårdinrättningar på grund av risken att bli tagna av polisen. Mot denna bakgrund ser vi polisens deltagande i Mos Maiorum som ett direkt hot mot papperslösas hälsa och tillgång till vård.

 

Nationsgränser får aldrig hindra människor på flykt att nå en fristad. Vi ser polisens agerande som hälsofarligt: hets mot papperslösa ökar deras redan höga stressnivå vilket kan orsaka såväl psykisk som somatisk sjukdom på kort och lång sikt. Det är ett akut problem att många papperslösa inte vågar söka vård så länge Mos Maiorum pågår.

 

Vi ber alla våra följare att vittna: Fotografera rasistiska poliskontroller på vårdinrättningar och på andra allmänna platser, och skicka till revaspottergruppen (https://www.facebook.com/RevaSpotter?fref=ts). Vägra att visa ID. Varna på sociala medier för poliskontroller där ni ser sådana.

No borders, no nations – stop deportations!

En annan vård är möjlig